Huishoudelijk reglement trainingen

VERVALLEN PER 17/2/2022nieuw reglement

2021/1 IVM Corona problematiek zijn er een aantal aanvullende en/of beperkende afspraken, deze zijn in rood toegevoegd.

  • Wij vragen u om bij uw auto te wachten tot u gehaald wordt om te zorgen dat er geen groepsvorming zal plaatsvinden.
  • Voorafgaande aan de les dient u uw handen te desinfecteren danwel te wassen, met de middelen welke u aangeboden worden door de instructeur.
  • U dient ten alle tijde lichamelijk contact te vermijden, en daarnaast ook minimaal 1,5 meter afstand te behouden. De instructeur kan, mits dit niet langer duurt dan enkele minuten, de afstand tot de cursist verkorten ivm aanpakken materiaal dan wel instructies.
  • Toeschouwers of mensen die komen kijken bij de trainingen zijn helaas tijdelijk niet toegestaan, omdat groepsvorming niet is toegestaan.
  • De vorm waarin training gegeven wordt is afhankelijk van de bepalingen van de rijksoverheid en SBB (terreinbeheerder). Dit kan dus per direct gewijzigd worden.

Uw hond dient volledig te zijn ingeënt of er moet een titerbepaling uitgevoerd zijn door een dierenarts. Uw hond dient ook vlo en tekenvrij te zijn alvorens u mee kunt doen met de training. U dient het paspoort van uw hond tijdens de eerste les/ kennismaking mee te nemen. Entingen moeten tijdig herhaald worden of de hond moet getiterd zijn op aanwezigheid van voldoende antistoffen. Dit zal jaarlijks worden nagekeken.

Indien uw hond loops is of andere hormonale veranderingen heeft, vragen wij dit te melden en in overleg met de cursusleiding kan dan worden gekeken of de hond kan deelnemen. Dit zal samenhangen met het welzijn van de dieren.

Indien uw hond een ziekte heeft opgelopen dan dient u dit aan ons mede te delen, zodat wij indien nodig maatregelen kunnen treffen.

Laat de hond niet vlak voor de les eten. Probeer ongeveer 2 uur voor aanvang van de les de laatste maaltijd te geven. Dit is in het belang van de gezondheid van uw hond.

De hond dient voor aanvang van de les uitgelaten te zijn. Ontlasting wordt zelf opgeruimd. Ook ongelukjes tijdens de les dienen opgeruimd te worden.

Er worden geen aversieve hulpmiddelen/methoden gebruikt die pijn en schrik op de hond toedienen. Indien dit toch zou worden vastgesteld, bieden wij een diervriendelijk alternatief aan. Indien toch verder gebruik wordt gemaakt van deze eerste aversieve hulpmiddelen/methoden, dan hebben wij het recht u en uw hond verder van onze terreinen en trainingen te weigeren.

Wij vragen u op tijd aanwezig te zijn. Indien beter voor uw hond, kunt u uw hond in de auto/bench laten tot de vorige groep het terrein heeft verlaten.

IVM Corona is dit niet mogelijk: Rondom de terreinen vragen wij om zoveel mogelijk rust. Dit wilt zeggen dat iedereen welkom is, maar dat er geen lawaai of teveel beweging is.

IVM Corona is dit niet mogelijk: Kinderen of mensen die u meebrengt zijn welkom. U dient er dan wel zelf voor te zorgen dat deze mensen zich aan het reglement houden.

Alle honden dienen aangelijnd te zijn zowel buiten als op het terrein. Zij mogen alleen los van de lijn op aanwijzing van de instructeur of gedragstherapeut.

Uw hond heeft bij voorkeur een goed passend y-tuig om of een niet slippende halsband (of met dubbele stop) om met daaraan een lijn van ca. 1,20m tot 2,50m. Andere lijnen zijn verboden tenzij in overleg met de cursusleiding.

Naar de training vragen wij steeds het volgende mee te brengen: voldoende beloningen (hap-slip-weg stukjes), een speeltje voor de hond dat geen geluid maakt, poepzakjes en eventueel een kleedje voor de hond om op te liggen. 
Zelf zorgt u dat u kledij aan hebt waarin u gemakkelijk kunt bewegen zonder uw hond te hinderen en aangepast aan het weer. Uw schoenen dienen gemakkelijke, gesloten schoenen te zijn tevens aangepast aan het weer. 

Heb ten allen tijde plezier en heb respect voor elkaar en het materiaal.

Het welzijn van mens en dier staat ten allen tijde voorop.

Telefoneren, roken, alcohol gebruik of het gebruik van verdovende middelen zijn verboden tijdens de les.

Bent u verhinderd laat dit dan tijdig weten.

In geval van een blok van 10 lessen kunt u 2x een les “doorschuiven” als u niet kunt.

IVM Corona; aanvullend hierop, het gaat momenteel om duo lessen. Als er een afspraak is gemaakt, kan dit in principe niet doorgeschoven worden, zonder dat er iemand anders in uw plaats gepland kan worden. Natuurlijk zullen we altijd proberen hier een oplossing voor te vinden. Tijdig melden is nu meer dan normaal een motto.

Kynologisch Adviesbureau Dog Nosy
Stuurboord 21
3181 NM Rozenburg
KvK 69933448