Huishoudelijk reglement 2022/1

Gewijzigd per 17/2/2022

2022/1 – ivm COVID-19 hebben wij een aantal afspraken:

  • Laten we proberen zoveel mogelijk afstand te houden waar dit mogelijk is en lichamelijk contact zoveel mogelijk te beperken.
  • De vorm waarin training gegeven wordt is afhankelijk van de bepalingen van de rijksoverheid en SBB (terreinbeheerder). Dit kan dus per direct gewijzigd worden naar aanleiding van wijzigende bepalingen.

Vanaf 1 maart 2022 is het niet meer mogelijk om lessen door te schuiven en er vindt geen restitutie plaats bij het afzeggen van lessen, de volgende afspraken zijn van toepassing:

  • Puppy / Basis trainingen: er zijn online lessen beschikbaar, dus als u afwezig bent, kunt u de lessen online bekijken en zelf uitvoeren en op deze manier bij blijven. Natuurlijk kunt u via whatsapp advies vragen aan de instructeur.
  • Groepstraining: U kunt twee maal een gemiste les binnen de periode van 10 lessen inhalen op een andere dag. Het is aan de cursist om dit te overleggen met de instructeur.
    • In geval van vakantie mogen binnen de periode van 10 lessen éénmalig 2 weken aaneengesloten doorgeschoven worden.
    • Er zal elk kwartaal één inhaallesdag gepland worden in het weekend, dit voor de mensen die niet op een andere dag kunnen inhalen.
    • Natuurlijk kunt u ten alle tijde contact opnemen met de instructeur als er onvoorziene omstandigheden zijn om samen tot een oplossing te komen.

Uw hond dient volledig te zijn ingeënt of er moet een titerbepaling uitgevoerd zijn door een dierenarts. In geval van puppy’s dienen de inentingen/titterbepalingen volgens schema zijn.

Uw hond dient ook vlo en tekenvrij te zijn alvorens u mee kunt doen met de training. U dient het paspoort van uw hond tijdens de eerste les/ kennismaking mee te nemen. Entingen moeten tijdig herhaald worden of de hond moet getiterd zijn op aanwezigheid van voldoende antistoffen. Dit zal jaarlijks worden nagekeken.

Indien uw hond loops is of andere hormonale veranderingen heeft, vragen wij dit te melden en in overleg met de cursusleiding kan dan worden gekeken of de hond kan deelnemen. Dit zal samenhangen met het welzijn van de dieren.

Indien uw hond een ziekte heeft opgelopen dan dient u dit aan ons mede te delen, zodat wij indien nodig maatregelen kunnen treffen.

Laat de hond niet vlak voor de les eten. Probeer ongeveer 2 uur voor aanvang van de les de laatste maaltijd te geven. Dit is in het belang van de gezondheid van uw hond.

De hond dient voor aanvang van de les uitgelaten te zijn. Ontlasting wordt zelf opgeruimd. Ook ongelukjes tijdens de les dienen opgeruimd te worden.

Er worden geen aversieve hulpmiddelen/methoden gebruikt die pijn en schrik op de hond toedienen. Indien dit toch zou worden vastgesteld, bieden wij een diervriendelijk alternatief aan. Indien toch verder gebruik wordt gemaakt van deze eerste aversieve hulpmiddelen/methoden, dan hebben wij het recht u en uw hond verder van onze terreinen en trainingen te weigeren.

Wij vragen u op tijd aanwezig te zijn. Indien beter voor uw hond, kunt u uw hond in de auto/bench laten tot de vorige groep het terrein heeft verlaten.

Rondom de terreinen vragen wij om zoveel mogelijk rust. Dit wilt zeggen dat iedereen welkom is, maar dat er geen lawaai of teveel beweging is.

Kinderen of mensen die u meebrengt zijn welkom. U dient er dan wel zelf voor te zorgen dat deze mensen zich aan het reglement houden en ook de lessen niet verstoren.

Alle honden dienen aangelijnd te zijn zowel buiten als op het terrein. Zij mogen alleen los van de lijn op aanwijzing van de instructeur of gedragstherapeut.

Uw hond heeft bij voorkeur een goed passend y-tuig om of een niet slippende halsband (of met dubbele stop) om met daaraan een lijn van ca. 1,20m tot 2,50m. Andere lijnen zijn verboden tenzij in overleg met de cursusleiding.

Naar de training vragen wij steeds het volgende mee te brengen: voldoende beloningen (hap-slip-weg stukjes), een speeltje voor de hond dat geen geluid maakt, poepzakjes en eventueel een kleedje voor de hond om op te liggen. 
Zelf zorgt u dat u kledij aan hebt waarin u gemakkelijk kunt bewegen zonder uw hond te hinderen en aangepast aan het weer. Uw schoenen dienen gemakkelijke, gesloten schoenen te zijn tevens aangepast aan het weer. 

Heb ten allen tijde plezier en heb respect voor elkaar en het materiaal.

Het welzijn van mens en dier staat ten allen tijde voorop.

Telefoneren, roken, alcohol gebruik of het gebruik van verdovende middelen zijn verboden tijdens de les.

Bent u verhinderd laat dit dan tijdig weten.

Kynologisch Adviesbureau Dog Nosy
Stuurboord 21
3181 NM Rozenburg
KvK 69933448