Klachtenprocedure

We doen onze uiterste best om de dienst te leveren zoals afgesproken. Als je ontevreden over iets bent, of je bent van mening dat er in jouw geval verwijtbare fouten zijn gemaakt, dan vernemen wij dat graag.

Wij nemen een klacht serieus!

Klacht bespreken

Bespreek waar je ontevreden over bent eerst in een persoonlijk gesprek met de betreffende instructeur/gedragstherapeut. Vaak is er sprake van miscommunicatie en kan het eenvoudig opgelost worden.
Lost het gesprek met de instructeur/gedragstherapeut het niet op, neem dan contact op met mij info@dognosy.nl .

Officiële klacht indienen

Heeft een persoonlijk gesprek niet tot het gewenste resultaat geleid? Dan ontvangen wij de klacht graag per mail. In deze mail graag de volgende gegevens:

  • Jouw naam, adres en telefoonnummer.
  • Naam van jouw hond.
  • Welke cursus/case het betreft.
  • Omschrijving van de klacht. Graag zo concreet mogelijk: situatie, datum en naam instructeur/gedragstherapeut en waar je ontevreden over bent.
  • Heb je zelf een voorstel hoe dit opgelost kan worden? Dan horen wij dat graag.
  • Verstuur de mail naar info@dognosy.nl.

Zodra wij over deze gegevens beschikken gaan wij met de klacht aan de slag en houden we je op de hoogte over de voortgang van de afwikkeling.

Proces klacht afhandeling

Binnen 3 dagen na ontvangst van de klacht sturen wij je een bevestiging van ontvangst.
Naar aanleiding van de klacht wordt informatie verzameld bij de betrokkenen en kan het zijn dat wij jou nog benaderen voor extra informatie.
Wij streven ernaar binnen 3 weken na ontvangst van de klacht inhoudelijk te reageren en houden je op de hoogte van de voortgang.
Indien jij geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, wordt bekeken of een vorm van schadeloosstelling en/of andere genoegdoening op zijn plaats is, en of en zo ja welke maatregelen er intern kunnen worden genomen om herhaling van het probleem te voorkomen.

Tot slot

Wij zullen er alles aan doen om jouw klacht op een voor jou bevredigende wijze op te lossen. Het kan echter zijn dat onze reactie je niet tevreden stelt. Indien we er ook na nader overleg niet uitkomen, kan je (mits het gedragstherapie betreft) eventueel contact opnemen met:

Kynologisch Adviesbureau Dog Nosy
Stuurboord 21
3181 NM Rozenburg
KvK 69933448